LaMosqueta

Hi trobareu informació sobre els continguts del Portal i els objectius que volem aconseguir amb aquests, donant una especial atenció a l’explicació del funcionament de les activitats, així com consells per una correcta utilització.

Què és LaMosqueta.cat?

LaMosqueta.cat es un portal web on podem trobar un conjunt d’activitats destinades a nens i nenes amb discapacitats motrius, sensorials, cognitives i emocionals, i en general tota la població infantil fins a 4 anys.

L’objectiu d’aquestes activitats és desenvolupar les capacitats motrius, cognitives i comunicatives de tots els nens i nenes.

Aquest portal té com a característica diferencial la forma d’accés a les activitats, que fa que persones amb greus problemes motrius o amb problemes de relació, també puguin utilitzar els diferents jocs.

A part de la utilització del ratolí i el teclat de manera convencional, el Portal també implementa la tècnica de l’ENCERCLAMENT DIRIGIT (Barrido en castellà i Scanning en anglès), que permet l'aaccés a les activitats usant únicament dos botons. +info

Objectius

 • Ésser un portal web de referència de la discapacitat motriu.

 • Posar al servei d'alumnes, famílies i professionals informacions i recursos sobre ajuts tècnics d’accés a l’ordinador.

 • Posar al servei d’alumnes, famílies i professionals continguts i activitats educatives accessibles dirigides a persones discapacitades i a nens/es fins a 4 anys

 • Accedir a les activitats amb l’accés normal de teclat i ratolí.

 • Accedir a les activitats amb encerclament dirigit, ja sigui usant els dos clics del ratolí, les tecles espai i enter del teclat o commutadors que emulin aquests botons.

 • Facilitar l’aprenentatge i la utilització de l’encerclament.

 • Obrir els continguts del portal a educadors, professionals, escoles i centres per tal de que puguin aportar comentaris, materials d’elaboració pròpia... per compartir-ho amb la resta d’usuaris.

 • Oferir enllaços a webs relacionades amb tot tipus de discapacitats.

 • Ésser un portal viu i dinàmic on les activitats i els continguts de LaMosqueta.cat vagin augmentant.

Continguts del Portal

Activitats

Engloba el gruix principal del portal. Més endavant se li dedica una secció pròpia

Documentació

Dividida en dos apartats, aquesta secció inclou la informació necessària per al bon desenvolupament dels continguts.

Enllaços

Mostra enllaços a adreces d’Internet relacionades amb la discapacitat motriu i una petita descripció de cada un.

Els comentaris o referències que trobem en aquestes adreces no son vinculants als continguts de LaMosqueta.cat, tenen un altre allotjament i per tant declinem qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de tota mena que poguessin derivar-se de l’accés als seus continguts.

Dibuixos

Ofereix dibuixos en blanc i negre dels personatges que apareixen en les activitats per tal de que es puguin imprimir i utilitzar per activitats complementaries.

Vídeos

Contingut audiovisual sobre els temes que tracta el portal.

Activitats

Funcionament

Tecles per executar les activitats:

 • F: per posar l'activitat en pantalla completa a les galeries de Causa-Efecte. A la resta d'activitats l'activitat s'obre automàticament en pantalla completa

 • ESC: per sortir de la pantalla completa i de l'activitat.

 • TECLES CURSORS ESQUERRA / DRETA: Per moure’s ràpidament entre les animacions de les galeries de Causa-Efecte. Opció molt útil per als professionals ja que permet començar per la pàgina que demana l’usuari o per avançar o retrocedir si es vol repetir una imatge.

il·lustració encerclament dirigitEncerclament dirigit

 • BOTÓ ESQUERRA DEL RATOLÍ o TECLA ENTER: És el que porta a terme l’ACCIÓ.  El que fa iniciar la música i el moviment en les activitats de Causa-Efecte, el que obre les cartes del Memory, el que agafa la lletra que vols en l’Alfabet, el que passa les pàgines dels Contes, ...

 • BOTÓ DRET DEL RATOLÍ o TECLA ESPAI: És el que permet fer la CERCA, s’utilitza per fer l’Encerclament. Per passar d’una pantalla a l’altra fins arribar a la imatge desitjada , per saltar d’una icona a l’altra, d’una carta a l’altra en el Memory, d’una lletra a l’altra a l’Alfabet, ...

Botó Esquerra: Acció / Botó Dret: Cerca animació explicativa funcionament encerclament dirigit

Els commutadors i el Ratolí Adaptat

Un commutador és un dispositiu que actua com a polsador i permet ser utilitzat per persones amb discapacitats motrius i/o sensorials. N’hi ha de diferents formes, mides,  que poden funcionar per pressió, per moviment,  per aire ... amb el que poden adaptar-se a moltes situacions.

Tenen l’objectiu de facilitar l’accés a les persones amb discapacitat motriu, ja que son susceptibles de ser accionats sense cap mena de precisió, i a les persones amb discapacitat psíquica perquè permeten disposar d’un entorn amb elements simples amb el que interactuar.

Al mercat ens podem trobar commutadors que tenen una sortida de cable amb un connector “jack mascle” (com el dels auriculars). Si s’adapta el ratolí amb dues entrades “jack” permet connectar dos commutadors que emularan les accions assignades als botons del ratolí. També existeixen commutadors que emulen diferents tecles del teclat, com l'espai i l'enter. D’aquesta manera, la persona que utilitza l’ordinador pot tenir al davant només els commutadors i la pantalla, eliminant així altres elements del seu abast com el teclat, el ratolí, cables, etc.

Es aconsellable que per executar les mateixes funcions, la presentació dels commutadors tingui sempre el mateix color i la mateixa situació en l’espai. Tot i que poden ser de molts colors, nosaltres recomanem que el commutador que emuli el botó esquerra del ratolí sigui vermell i es situï a l’esquerra, i que el que emuli el botó dret sigui groc i es situï a la dreta.

Els ratolins adaptats i els commutadors es poden adquirir a “B&J adaptaciones” i a cases especialitzades en material d’ Educació Especial . El CEAPAT adapta gratuïtament els ratolins, només cal enviar-lo.

Imatge de ratolí adaptat amb els commutadors Imatge de ratolí adaptat amb els commutadors Imatge de ratolí adaptat amb els commutadors

L’Encerclament

L’Encerclament com el seu nom indica serveix per marcar totes les possibilitats de zones calentes o clics actius per la pantalla de manera graduada, o sigui, un després de l’altre. És un sistema adequat per usuaris amb discapacitat motriu i/o amb trastorns de relació amb l’entorn.

Hi ha dos maneres de fer l’Encerclament, de manera automàtica o de manera dirigida.

 • Encerclament Automàtic: Només utilitza el botó esquerra del ratolí per escollir la opció i va passant d’una zona marcada a una altra de manera automàtica amb una temporalització que generalment pot ser programada per l’usuari.

 • Encerclament  Dirigit: El pas d’una opció marcada a una altra es fa de manera manual. Utilitza els dos botons del ratolí de manera que el dret és el que permet moure’s per les diferents opcions, fa  les funcions de CERCA, i l’esquerra permet escollir-les, fa l’ACCIÓ.

  El botó dret permet marcar cada icona, lletra, carta,... consecutivament, de tal manera que quan tens encerclat el que vols pots obrir-ho amb el botó esquerra. Podríem dir que el botó dret és el que mou el cursor per la pantalla quan no es pot manipular el ratolí per fer la cerca.

Actualment totes les activitats del portal poden utilitzar Encerclament Dirigit.

Quan hi ha moltes opcions a escollir, per facilitar la cerca, s’utilitza l’Encerclament Complex. Les opcions s’agrupen en blocs, de manera que primer se n’ha d’escollir un i desprès una opció dintre d’aquest.

En castellà s’anomena “Barrido” mentre que en anglès se’n diu “Scanning”.

Tipus d’Activitats

Les activitats estan classificades en 3 categories:

Causa-Efecte

Són galeries d’animacions senzilles que acompanyades de músiques suggeridores van definint diferents moviments per la pantalla.

La seva finalitat és la de fer seguiments visuals, centrar l’atenció i donar autonomia a l’escollir. Permeten treballar la roda de: pensar que vol fer, posicionar-se, prémer, mirar i escoltar, esperar a que s’acabi l’acció, per tornar-hi.

Les activitats funcionen amb els botons del ratolí i és adequat en persones amb discapacitats greus utilitzar-les amb commutadors o polsadors.

Causa-Efecte Cor / Peix

Aquestes activitats funcionen diferent de la resta. En aquest cas les animacions s’inicien tan bon punt es mostren i quan acaben tornen a començar. Trobem una pantalla en blanc entre cada animació que permet pensar si es vol continuar jugant.

Per utilitzar-la només és necessari el botó esquerra del ratolí que permet passar d’una pantalla a una altra. Per tal d’evitar accions involuntàries i ajudar a centrar l’atenció en el que succeeix a la pantalla, quan s’acciona l’animació hi ha un temps d’espera en el que les accions del botó dret no funcionen.

Igualment es pot utilitzar el botó dret i la tecla “enter” per passar de pantalla  o les tecles dels cursors dreta / esquerra per anar al punt desitjat.

Causa-Efecte Ànec / Aranya / Balla LaMosqueta / Emocions

Inicialment les animacions es presenten aturades i sense so.

El botó esquerre del ratolí fa que s’iniciï el so i el moviment, l’animació s’iniciarà tantes vegades con es premi. Passat el tems que dura l’animació aquesta romandrà aturada fins que no es torni a prémer aquest botó.

El botó dret del ratolí permet passar a la següent animació i poder veure tota la galeria. També es poden utilitzar les tecles dels cursors dreta / esquerra per anar fins a una imatge determinada. Pedagògicament pot ser d’utilitat perquè l’educador pot iniciar la sessió amb la imatge que el nen o la nena demana i pot mantenir-se o recuperar  l’animació preferida.

Competències Bàsiques

Els continguts d’aquest apartat es centren en diferents àrees curriculars tot tenint en compte que cadascuna d’elles contribueix a desenvolupar les competències bàsiques.

 • Coneixement del medi natural, social i cultural: Maleta de Sons

 • Coneixement de si mateix: Mil Cares

 • Intercomunicació i llenguatges: mates, llengua, música

Mil Cares / Mil Màscares / Mil Antifaços / Mil Mones / Mil Princeses / Mil Avets

Activitats que tenen com a finalitat composar una cara, màscara, antifaç, mona de pasqua, princesa o avet de Nadal a partir de diferents elements.

Presenten una base neutra i en varies pantalles ofereix escollir entre 4 tipus de cada un dels elements que composen l’objecte final. Els elements de cada una de les activitats son els següents:

 • Mil Cares.

  Cabell, ulls, nas, boca.

 • Mil Màscares.

  Base (gat, dimoni, pallasso, veneciana), ulls, nas, boca.

 • Mil Antifaços.

  Contorn (papallones, fruites, sol, flors), ulls, color de la bora, color del fons, galtes.

 • Mil Mones.

  Color base, blonda, banda decorativa, cobertura, plomalls, figura.

 • Mil Princeses.

  Barret, color cabell, collaret, camisa, faldilla, sabates.

 • Mil Avets.

  Estrella, garlanda, boles, detalls, llaços, regal.

Un cop posats tots els elements fa una petita animació i dona la opció de si es vol tornar a canviar-los, si es vol escriure quelcom o si es vol imprimir.

Funciona per Encerclament Dirigit.

A l’opció d’escriure permet fer 2 ratlles de text amb lletra Arial. Si s’escriu més no es veurà en el document. Al sortir d’aquesta pantalla ja ens mostra el dibuix que hem composat i el text escrit a sota.

L’opció d’imprimir obre una pantalla informativa on explica que per continuar s’ha de prémer el botó esquerra del ratolí i si l’ordinador es bloqueja anar a la barra d’eines a cercar la finestra d’imprimir.

Maleta de Sons

Activitat pensada per treballar els sons, identificar-los i discriminar-los.

És una maleta amb 8 finestres on es presenten animals o d’altres elements que al ser seleccionades emeten el seu so característic. Aquest es reprodueix 3 vegades després es para l’animació i es silencia, donant opció a poder tornar a escoltar-lo o canviar.

Funciona per Encerclament Dirigit.

Dona autonomia a l’usuari i permet que pugui arribar amb el clic dret del ratolí a la cosa o animal que més li agradi i escoltar-la.

 • La Granja

  Presenta 8 animals molt coneguts: vaca, gat, pollastre, cavall, ocell, ovella, pollet i gos

 • Instruments

  Presenta 8 instruments musicals: piano, bateria, flauta, saxofon,guitarra, trompeta, violí i arpa

 • Transports

  Presenta 8 mitjans de transport: avió, cotxe, vaixell, tren, grua, moto, excavadora i helicòpter

 • Emocions

  Presenta 8 estats emocionals: xiular, contenta, trista, petó, saludar, plorar, por i mal de cap

Endevinalles Visuals

Té com a objectiu reconèixer i identificar un tot a partir d'una part.

En aquesta activitat s'ofereix la visió d'un tros d'un objecte o animal dibuixat i s'ha d'identificar quin és entre 3 opcions a escollir.

Funciona per encerclament dirigit.

Si la elecció és correcta l'animació aplaudeix i reprodueix el so de la cosa o animal. Aquest es reprodueix 3 vegades després es para l'animació i es silencia, donant opció a poder tornar a escoltar-lo o canviar.

 • La Granja

  Trobem 8 animals de granja que van apareixent aleatòriament.

 • Instruments

  Trobem 8 instruments musicals que van apareixent aleatòriament.

 • Transports

  Trobem 8 mitjans de transport que van apareixent aleatòriament.

Alfabet

És una activitat pensada per treballar de manera divertida l’alfabet català.

Presenta una graella amb les lletres de l’abecedari, un requadre on s’escriu la lletra seleccionada i una altre requadre on es mostra una paraula de referència acompanyada d’una animació.

Quan s’acciona una lletra, aquesta es comença a escriure a la pantalla i s’escolta el nom de la lletra i de la paraula de referència que està escrita. Després s’inicia el reforç auditiu i de moviment amb una animació. Hi ha dues paraules per lletra.

Per accedir a la lletra tenim vàries possibilitats:

 • Amb el teclat, prémer la lletra.

 • Amb el ratolí, fer un clic a sobre de la lletra de la pantalla.

 • Per Encerclament Dirigit: amb el botó esquerra activar l’acció corresponent a la lletra escollida, i amb el botó dret cercar la lletra.

Degut a la quantitat de lletres implementa l’Encerclament Dirigit Complex. Primer es dona a escollir entre grups de lletres i desprès se’n ha d’escollir una d’aquest

En  resum, l’accés a l’activitat es presenta en dos formats: per accedir amb ratolí i teclat  o bé per Encerclament Dirigit.

Memory

És el tradicional joc d’aparellar cartes amb la finalitat d’estimular la memòria visual.

Quan comença l’activitat es pot escollir entre 8, 12 i 16 cartes. Si a l’escollir les cartes la parella seleccionada no és igual es deixa passar un temps d’espera per donar temps a observar la situació de les cartes. Passat aquest, les cartes es tornen a girar per continuar l’activitat.

Un cop trobades totes les parelles el joc torna a començar.

L’activitat es presenta en dos formats, el que permet fer l’elecció de les opcions amb el ratolí o el que utilitza Encerclament Dirigit.

Per aquest últim, el botó esquerra s’utilitza per girar les cartes o escollir la opció marcada, i  el botó dret per passar d’una carta a una altra o moure’s per les diferents opcions a escollir.

Totes les indicacions de l’activitat utilitzen simbologia SPC.

Contes

El Cargol Golafre i la Botiga de Roba

És un conte que treballa les diferents peces de vestir que utilitzem habitualment. Inicialment es van mostrant totes les peces de roba i al final se’n pot escollir una i l’aplicació en mostra una altra

Acabat el joc es pot tornar a començar l’activitat o escollir una nova peça del roba.

L’elecció de la peça i de les opcions que es presenten es fa amb Encerclament Dirigit.

El botó esquerra s’utilitza per passar a la següent pantalla del conte i escollir la opció seleccionada.

El botó dret permet moure’s per les diferents opcions que es proposen quan s’ha de fer una elecció.

En cada pantalla es presenta un botó amb una fletxa que permet anar a la pantalla anterior.

Els texts que es mostren utilitzen simbologia SPC i es presenta una versió en llengua catalana i una altra en llengua castellana.

Els Faiots de Colors

És un conte molt senzill que permet treballar els colors. La narració del conte va presentant els colors comparant-los amb una cosa  que té com a element característic el color en concret, com per exemple: “és vermell com el tomàquet”.

Un cop presentats els 3 colors bàsics es barregen i apareixen els secundaris. Al final permet escollir 2 colors i fer-ne un de nou tot jugant i per encerclament.

Acabat el joc es pot tornar a començar l’activitat escoltant el conte o només jugar a barrejar colors.

L’elecció dels colors i de les opcions que es presenten es fa amb Encerclament Dirigit.

El botó esquerra s’utilitza per passar a la següent pantalla del conte i escollir la opció seleccionada.

El botó dret permet moure’s per les diferents opcions que es proposen quan s’ha de fer una elecció.

En cada pantalla es presenten dos botons amb fletxes que permeten anar a la pantalla anterior o següent i un altre que és un altaveu que permet tornar a escoltar la narració.

Mentre s’escolta la narració no es permet passar de pantalla amb el botó dret, només es pot amb el botó de la fletxa.

Per explicar el conte s’utilitza la llengua escrita, la simbologia SPC i el llenguatge oral. Es presenta una versió en llengua catalana i una altra en llengua castellana.

El Cuc de Colors

És un conte amb seqüencies rutinàries que treballar els colors. En ell trobem un Cuc que surt de sota terra i només coneix el blanc i el negre, mentre camina va trobant animals i coses de colors que n'hi donen una mica i ell els fa un petó.

Acabat el joc es pot tornar a començar l’activitat escoltant el conte o només jugar a escollir un color i a fer petons a la part del cos escollida, el Cuc els fa a un dibuix i nosaltres podem aprofitar per fer-nos petons.

L’elecció dels colors i de les opcions que es presenten es fa amb Encerclament Dirigit.

El botó esquerra s’utilitza per passar a la següent pantalla del conte i escollir la opció seleccionada.

El botó dret permet moure’s per les diferents opcions que es proposen quan s’ha de fer una elecció.

En cada pantalla es presenten dos botons amb fletxes que permeten anar a la pantalla anterior o següent i un altre que és un altaveu que permet tornar a escoltar la narració.

Mentre s’escolta la narració no es permet passar de pantalla amb el botó dret, només es pot amb el botó de la fletxa.

Per explicar el conte s’utilitza la llengua escrita, la simbologia WLS i el llenguatge oral. Es presenta una versió en llengua catalana i una altra en llengua castellana.

Pintar

Pintar 1 / 2 / Nadal / Nadal 2 / Nadal 3 / Antifaços / Mones Pasqua / Sant Jordi / Roses / Sant Joan / Castanyada

Aquestes activitats permeten acolorir personatges de LaMosqueta per encerclament i en dues fases, triant primer la part del dibuix i desprès el color.

El portal ofereix varies opcions amb un dibuix de referència i un cop seleccionat, permet al nen/a triar per encerclament entre 4 dibuixos quin vol pintar. Ja en el dibuix, primer ofereix escollir 4 parts del dibuix per separat i després escollir un color entre 4. Per exemple, si pintem LaMosqueta encercla primer les ulleres, després el cap, després el cos i al final les ales i torna a començar, donant opció a arribar a la part desitjada fàcilment amb el clic dret del ratolí. Acte seguit permet fer una cerca entre 4 colors i l’escollit pinta automàticament la part de LaMosqueta prèviament seleccionada.

Algunes galeries tenen més de 4 parts del dibuix per escollir.

Hi ha galeries temàtiques de Nadal, Antifaços de Carnestoltes, Mones de Pasqua, Sant Jordi, Sant Joan i Castanyada.

Mitjançat una icona amb el dibuix d’una impressora ubicada a la part superior dreta de la pantalla, es pot accedir a un menú on per encerclament es pot afegir un text al dibuix i imprimir-lo.

A l’opció d’escriure permet fer 2 ratlles de text amb lletra Arial. Si s’escriu més no es veurà en el document. Al sortir d’aquesta pantalla ja ens mostra el dibuix que hem composat i el text escrit a sota.

L’opció d’imprimir obre una pantalla informativa on explica que per continuar s’ha de prémer el botó esquerra del ratolí i si l’ordinador es bloqueja anar a la barra d’eines a cercar la finestra d’imprimir.

Les galeries de Nadal donen la opció de canviar el fons normal del dibuix pel d’una bola de Nadal que es pot retallar i penjar. Això es fa amb un botó que hi ha a la part superior dreta del menú d’imprimir.

Iconografia

Per tal de poder fer una identificació ràpida de les activitats i del seu funcionament, hem definit una sèrie d’icones i d’identificadors.

Les icones de les activitats estan identificades per un color en funció del tipus.

 • Causa-Efecte color vermell fosc.

 • Competències Bàsiques color groc

 • Contes color verd

 • Pintar color blau